Bản tin Ngày mới ngày 24/3/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Tôn vinh những tấm gương của tuổi trẻ cả nước.

- Sức lan tỏa mạnh mẽ từ phong trào "Nghìn việc tốt".

- Sư đoàn 316 quản lý tốt tư tưởng bộ đội.

- Mô hình chăn nuôi cừu hiệu quả ở Ninh Thuận.