Bản tin Quốc tế ngày 04/7/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Ukraine mất kiểm soát Lugansk.

- Israel thành lập liên minh phòng không Trung Đông.

- Đức cảnh báo nền công nghiệp sụp đổ khi bị cắt khí đốt Nga.

- Khai trương bảo tàng cố cung tại Hong Kong (Trung Quốc).