Bản tin Quốc tế ngày 03/07/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Đức cấp nước nóng theo giờ do thiếu nhiên liệu.

- Đức ký thỏa thuận trả lại các cổ vật bằng đồng cho Nigeria.

- Lầu năm góc muốn xây dựng phi đội tàu không gian quân sự.