Bản tin Quốc tế ngày 01/7/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Nga sẵn sàng đàm phán không phổ biến vũ khí hạt nhân.

- Hoa Kỳ thử nghiệm thất bại tên lửa siêu thanh.

- Iran tin tưởng khôi phục được thỏa thuận hạt nhân.

- Hong Kong tổ chức lễ thượng cờ kỷ niệm 25 năm trở về Trung Quốc.