Bản tin Quốc tế ngày 24/6/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Hội nghị thượng định Brics lần thứ 14 ra tuyên bố tại Bắc Kinh.

- Anh tăng cường đầu tư vào 65 quốc gia đang phát triển.

- Nga và Belarus tăng cường hợp tác quốc phòng.