Bản tin Quốc tế ngày 21/06/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Anh đối mặt với đình công lớn nhất trong hơn 30 năm.

- LHQ kêu gọi giải quyết vấn đề cứu trợ tại Syria.

- Iran lại sắp làm giàu Urani.