Bản tin Quốc tế ngày 28/06/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Triều Tiên thảo luận tái cơ cấu các tổ chức đảng.

- EU nhất trí giảm tiêu thụ năng lượng.

- Nga sẽ sản xuất trực thăng tấn công không người lái.