Bản tin Quốc tế ngày 29/06/2022 có những nội dung chính sau đây:

- NATO mời Thụy Điển, Phần Lan gia nhập liên minh.

- Đức đặt mục tiêu dẫn đầu NATO về chi tiêu quốc phòng.

- 14,6 triệu người tại Syria cần viện trợ nhân đạo.