Tổng cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vừa có công điện gửi Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Giám đốc các doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi liên tỉnh về việc chuẩn bị lấy nước đợt 2 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông - Xuân.