Nhắc đến Hội nghị Paris, không chỉ người dân Việt Nam mà cả thế giới sẽ nghĩ ngay tới cái tên Nguyễn Thị Bình hay còn gọi là Madam Bình, khi đó là Trưởng đoàn đàm phán của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thanh tú, duyên dáng trong tà áo dài nhưng vô cùng bản lĩnh và kiên định trên bàn đàm phán là đại diện của thế hệ phụ nữ Việt Nam trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và có lẽ đã trở thành hình mẫu để các thế hệ phụ nữ Việt Nam sau này cống hiến cho nền hoà bình chung của nhân loại. Điểm chung nhất cho sự cống hiến đó là ở họ luôn có một khát vọng - khát vọng hoà bình.