Thu hút khách du lịch tới tham quan trải nghiệm là mục tiêu hướng tới của các địa phương, nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa. Những dịp lễ Tết, du xuân đầu năm, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, nhiều địa phương làm du lịch đã nhanh chóng đưa ra định hướng để vừa tận dụng dịp này để phát triển dịch vụ, vừa gìn giữ bản sắc dân tộc.