Trong tâm thức của người Việt ta, ngày xuân năm mới là thời điểm ý nghĩa cho những khởi đầu tốt đẹp. Cũng không ít người vẫn giữ truyền thống khai bút đầu năm để thể hiện tinh thần hiếu học và sự trân trọng đối với tri thức. Xin mời quý khán giả và các đồng chí cùng gặp gỡ với một tấm gương về tự học suốt đời, tác giả của nhiều cuốn sách công phu về các danh nhân lịch sử, văn hóa xứ Quảng.