2022 là năm khởi sắc của xuất khẩu gạo nước ta khi đạt trên 7 triệu tấn, chiếm 13% tổng lượng xuất khẩu toàn cầu, đạt khoảng 3,5 tỷ USD. Không dừng lại ở đó, gạo Việt còn liên tục “mở khóa” được nhiều thị trường khó tính và nhiều lần vươn lên đứng đầu thế giới về giá. Đây là thành quả của nỗ lực nâng tầm gạo Việt, để Việt Nam không còn là nước xuất khẩu gạo nhiều nhưng phẩm cấp thấp, mà chuyển mạnh sang chất lượng, giá trị của xuất khẩu, của thương hiệu gạo Việt trên thị trường thế giới.