Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự thay đổi trong phương châm tác chiến của ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ chính là việc thời gian chuẩn bị của Pháo binh kéo dài, liên tục hoãn đến thời điểm tấn công. Trong khi đó, Không quân Pháp tăng cường rất nhanh cho tập đoàn cứ điểm, chỉ tính riêng bộ binh từ 9 tiểu đoàn đã tăng lên 12 tiểu đoàn. Bên cạnh đó, một khối lượng vật chất khổng lồ đã được đưa lên để quân đội chúng tiếp tục củng cố, xây dựng các công sự vững chắc...