Nghiên cứu của các chuyên gia Nhật Bản cho thấy uống rượu có thể gây hạn chế sự gia tăng của các kháng thể trung hòa virus Sars-Cov-2 sau khi tiêm mũi vaccine thứ 3.