Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ canh trực, sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị cùng hòa mình vào không khí vui tươi, ấm áp của mùa xuân mới.