Việc tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ 5-11 tuổi là không bắt buộc nhưng ngành y tế khuyến khích với tất cả người dân.