Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay (05/2) tổ chức họp mặt truyền thống Cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định. Dự buổi họp mặt có Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên và Thượng tướng Võ Minh Lương - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Xứ ủy, Khu ủy, Thành ùy các thời kỳ, các cán bộ lão thành cách mạng, các tướng lĩnh, mẹ Việt Nam anh hùng.