Là một đơn vị kỹ thuật binh chủng làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Đảng bộ Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 405 được Đảng ủy Quân khu 3 lựa chọn tổ chức Đại hội làm trước để rút kinh nghiệm trong khối các đơn vị chủ lực của Quân khu 3. Chính vì vậy, từ đầu năm 2020, các cơ quan, phân đội của Lữ đoàn 405 đã và đang tích cực làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội cấp Chi bộ, Đảng bộ bộ phận, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa quyết định đến thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn, nhiệm kỳ 2020 - 2025.