Giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội là điều kiện kiên quyết đảm bảo cho quân đội luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng. Tuyệt đối chung thành với Đảng, với tổ quốc và nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống. Những năm gần đây Đảng bộ Kho 661 Cục Xăng dầu, Tổng Cục hậu cần luôn phát huy tốt vai trò lãnh đạo của cấp Ủy, tổ chức Đảng xây dựng chính quy an toàn, Đảng bộ 5 năm liền đạt trong sạch vững mạnh. Có được kết quả đó là do cấp ủy chỉ huy đơn vị đã tìm ra được điểm mấu chốt và lựa chọn khâu đột phá phù hợp trong đó có công tác tư tưởng.