Chương trình Chuyển động thể thao - Số 20 có những nội dung chính sau đây:

- Giải bóng bàn toàn quốc lần thứ 37 cup báo nhân dân.

- Yoga và những lợi ích.