Nhằm đánh giá thực chất công tác huấn luyện quân sự và rèn luyện thể lực đối với từng cán bộ, học viên, vừa qua, trường Đại học Chính trị đã tổ chức Hội thao Thể dục Thể thao 2019. Đây là một trong những hoạt động thiết thực của nhà trường để thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, thi đua dạy tốt, học tốt, rèn nghiêm. Chương trình Chuyển động thể thao quân đội mời quý khán giả và các đồng chí cùng đến với ngày hội thể dục thể thao sôi nổi này.