Chương trình Chuyển động thể thao - Số 9 có những nội dung chính sau đây:

- Giải bóng chuyền kỷ niệm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng.

- Các đơn vị đã sẵn sàng cho mùa huấn luyện chiến sĩ mới.