Chương trình Chuyển động thể thao - Số 7 có những nội dung chính sau đây:

- Bộ Quốc phòng tuyên dương khen thưởng các HLV, VĐV xuất sắc năm 2018.

- Bộ đội đón Xuân ở đơn vị.