Cách đây đúng 70 năm vào ngày 08/02/1952, lễ thành lập Chi đoàn Thanh niên cứu quốc đầu tiên trong Quân đội đã được tổ chức tại xóm Văn Minh, xã Na Mao, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Sau sự kiện lịch sử quan trọng này ngày 08/02 hằng năm đã trở thành ngày truyền thống vẻ vang của Thanh niên quân đội và Ban Thanh niên Quân đội. 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới ngọn cờ của Đảng... đi qua những cuộc trường chinh gian khổ, tuổi trẻ quân đội đã hiến dâng hàng triệu đoàn viên, thanh niên ưu tú cho nền độc lập tự do của dân tộc. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay, đoàn viên thanh niên trong quân đội tiếp tục phát huy tinh thần dấn thân sẵn sàng tới những nơi khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, với tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”