Sáng nay (07/02/2022), nhiều cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã đồng loạt ra quân, hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”