Rubik Cuộc sống ngày 21/11/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Thư viện dành cho những người yêu Hà Nội.

- Hòn đảo ngọc nhân tạo tại Qatar hiện đại nhất thế giới.

- TP.HCM sẽ khám sức khỏe trọn đời cho người dân.