Rubik Cuộc sống ngày 11/11/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Gặp gỡ cô gái 9X bỏ nghề ngân hàng để làm bà mai mối.

- Hà Nội tích cực cung ứng xăng dầu cho hệ thống bán lẻ.

- Sôi động ngày kỷ lục Guinness lần thứ 19.