Rubik Cuộc sống ngày 02/11/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Nghiên cứu tâm lý đám đông để tăng cường an toàn nơi công cộng.

- Đoàn tàu chở khách dài nhất thế giới.

- Nhiều cổ vật của Việt Nam bán đấu giá tại Pháp.