Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 08/11/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI cơ hội mở rộng và hợp tác phát triển của điện ảnh Việt Nam.

- Người dân dần thay đổi thói quen sử dụng phương tiện công cộng.

- Vẻ đẹp bình dị ở rừng tràm Trà Sư.