Rubik Cuộc sống ngày 19/11/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Lớp học miễn phí của cô Nhung.

- Những mùa hoa trên phố.

- Từ năm 2025, 100% xe buýt chạy bằng điện.