Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 16/11/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Phao cứu sinh cho người lao động mất việc.

- Gặp gỡ ca sĩ Hoàng Yến Chibi.

- Có một vùng nông thôn đẹp như cổ tích ở Tuscany, Italia.