Rubik Cuộc sống ngày 20/11/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chia sẻ nhân dịp 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam.

- Những người thầy đặc biệt.

- Triển lãm ánh sáng ở Tây Ban Nha.