Nước Mỹ không chỉ là mảnh đất của những ước mơ sang giàu, sự thật thì Mỹ là một trong những nước có vấn nạn buôn người, đặc biệt là buôn bán trẻ em tồi tệ nhất thế giới. Hiện chưa có con số chính xác nạn nhân của các vụ buôn người ở Mỹ, song con số này ước tính lên đến hàng trăm nghìn người, trong đó trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương hơn cả.