Hơn 100 năm trước, sự bùng phát virus cúm còn được gọi là cúm Tây Ban Nha. Năm 1918-1919 lây lan với tốc độ đáng knh ngạc trên thế giới, chỉ trong 18 tháng thì ít nhất 1/3 dân số thế giới bị nhiễm bệnh. Hồ sơ về đại dịch này và những bài học trong cuộc đối đầu với đại dịch cúm Corona năm 2020 sẽ tiếp tục được gửi đến quý vị khán giả trong chương trình "Hồ sơ mật - Phần 2".