Vào thuở lập quốc, những hòn đá tảng đầu tiên làm nên nước Mỹ được đặt bởi những người đàn ông da trắng và rất nhiều người trong số đó sở hữu nô lệ. Như nhiều sử gia đã nhận định, nước Mỹ xây lên từ chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, những mâu thuẫn đó vẫn âm ỉ trong lòng nước Mỹ, khiến cho một giấc mơ Mỹ mãi chưa trở thành hiện thực. Và đó sẽ là chủ đề của chương trình "Hồ sơ mật".