Nhiều chuyên gia quốc tế cho rằng cuộc cạnh tranh thương mại Mỹ - Trung không đơn thuần là chỉ bù đắp thất thu thương mại mà sự thực đó là cuộc chiến giành vị trí thống trị thế giới, đi kèm theo cuộc chiến thương mại còn có cuộc chiến về công nghệ không kém phần gay gắt. Trong lĩnh vực công nghệ học thì đối với Mỹ cũng như Trung Quốc mục tiêu đầu tiên là giữ được sự độc lập về chiến lược, cụ thể là chống mưu đồ gián điệp ăn cắp dự liệu. Bất kỳ ai nắm thông tin có giá trị không chỉ về kinh tế, tài chính mà cả về chiến lược đều giữ được vị thế quân sự. Chính trị là nguồn lực mạnh trong quân sự tương lai, câu chuyện này sẽ tiếp tục gửi đến quý vị trong chương trình Hồ sơ mật.