Có tới 11 người bị thiệt mạng, 6 người bị thương trong vụ xả súng xảy ra ở giáo đường Do Thái ở thành phố Pittsburgh, bang PennsyIvania, Mỹ vào tháng 10/ 2018. Đây được coi là vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào cộng đồng Do Thái trong lịch sử nước Mỹ. Chương trình Hồ sơ mật sẽ lật giở lại hồ sơ của vụ việc này với những góc nhìn phân tích về mầm mống của những tổ chức phát xít kiểu mới đang ngấm ngầm hoạt động giữa lòng nước Mỹ.