Ma túy đá ngày nay thường có các hợp chất bao gồm Amphetamin, Methamphetamine, Niketamid còn trong chiến tranh thế giới thứ Hai thì phi công chiến đấu các nước thường sử dụng một hợp chất duy nhất đó là Amphetamin. Thứ thuốc được sử dụng như thuốc tăng lực có thể mua được ở bất kỳ hiệu thuốc nào vào thời điểm đó, vì khi đó không được coi là chất kích thích. Thậm chí trong đơn thuốc hàng ngày của trùm phát xít Hitler cũng xuất hiện Amphetamin, bác sĩ riêng của Hitler khẳng định Hitler đã sử dụng Amphetamin thường xuyên với liều lượng tăng dần từ năm 1937 và điều này cũng lý giải cho những biểu hiện thất thường của Hitler vào giai đoạn cuối của cuộc chiến.