"Dựa vào nhân dân thì việc gì, dù khó đến đâu cũng có thể làm được"

(Trích lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài: "Sức mạnh nhân dân" bút danh H.B, đăng trên Báo Nhân dân số 502, ngày 18/7/1955)