"Nhân dân miền Nam anh dũng quyết không lùi bước trước mũi súng của kẻ xâm lược và lũ bán nước.

Đồng bào chúng tôi thà hy sinh hết thảy, nhưng quyết không chịu làm nô lệ"

- Trích bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên Tạp chí Minorty Of One - Tạp chí do một nhóm nhân sĩ trí thức tiến bộ Mỹ xuất bản, ra ngày 21/5/1964 -