Binh khí trong võ thuật cổ truyền cũng như hiện đại là những dụng cụ rất quan trọng. Hiện nay, có hơn 18 loại ứng với 18 môn phái lớn kể cả trong nước và thế giới, điển hình, côn là một loại binh khí được các môn sinh tập luyện rất nhiều.