Thời gian qua, các hội thi sáng kiến cải tiến trang thiết bị trong huấn luyện, đào tạo diễn ra sôi nổi ở nhiều cấp, góp phần gắn nhà trường với đơn vị, giảng đường với thao trường, bãi tập. Từ đây đã xuất hiện nhiều tấm gương người thầy say mê nghiên cứu, kiên trì mày mò để cho ra các sáng kiến cải tiến, mô hình học cụ ứng dụng hiệu quả vào công tác giáo dục - đào tạo. Tinh thần đó cũng lan tỏa tới đội ngũ học viên và nhân viên chuyên môn kỹ thuật tại cơ sở.