Chiều 06/7, Đảng ủy Đoàn 969 đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 122 ngày 08/3/2012 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về "Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng trong giai đoạn mới".