Sáng 06/7/2022, cơ quan Tổng cục Chính trị tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế kế hoạch, tổng hợp về công tác đảng, công tác chính trị; Quy định về hệ thống văn bản công tác đảng, công tác chính trị và Quy định tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội Nhân dân Việt Nam.