Bộ đội biên phòng Kon Tum triển khai hiệu quả các mô hình, trong đó có mô hình cán bộ, Đảng viên biên phòng kết nghĩa với hộ gia đình người dân tộc thiểu số.