Hôm qua và sáng nay, các thí sinh tham dự cuộc thi Chỉ huy trưởng, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022 đã tự tin thực hiện tốt các nội dung kiểm tra mà Ban tổ chức đề ra.