Cán bộ, chiến sĩ các đảo, điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa luôn nỗ lực, đoàn kết không ngừng ra sức huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.