Tại buổi làm việc với Bộ Tổng Tham mưu vào chiều ngày 08/2, Bộ trưởng Phan Văn Giang yêu cầu, ngay từ đầu năm, Bộ Tổng Tham mưu tập trung chỉ đạo cụ thể hóa thành các chủ trương, kế hoạch và triển khai quyết liệt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022.