Bản tin Quốc tế ngày 28/11/2021 có những nội dung chính sau đây:

- Lầu Năm Góc thành lập lực lượng theo dõi UFO.

- Các nước triển khai biện pháp ngăn chặn biến thể Omicron.

- Triển lãm nghệ thuật ánh sáng mừng Giáng Sinh ở Paris.